Černobylská havárie

Černobylská havárie se stala 26. dubna 1986, v černobylské jaderné elektrárně na Ukrajině (tehdy část Sovětského svazu). Jde o nejhorší jadernou havárii v historii jaderné energetiky a jedinou havárii stupně 7, tj. nejvyššího stupně podle mezinárodní stupnice jaderných událostí INES. Během riskantního pokusu tehdy došlo k přehřátí a následné explozi reaktoru a do vzduchu se uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí Sovětského svazu, Východní Evropou a Skandinávií. Byly kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska, což si vyžádalo evakuaci a přesídlení asi 200 000 lidí. Přibližně 60 % radioaktivního spadu skončilo v Bělorusku. Nehoda zvýšila obavy o bezpečnost sovětského jaderného průmyslu, zpomalila na mnoho let jeho expanzi a zároveň nutila sovětskou vládu přehodnotit míru utajování. Nástupnické státy po rozpadu Sovětského svazu — Rusko, Ukrajina a Bělorusko dodnes nesou břímě pokračujících nákladů na dekontaminaci a léčení nemocí způsobených černobylskou havárií. Je obtížné přesně zaznamenat počet úmrtí způsobených událostmi v Černobylu — ale některé odhady mluví o stovkách tisíc – přesné číslo nebude nikdy známo. Problém je stále široce diskutován a jeho dlouhodobým dopadům stále nebylo zcela porozuměno.

Převzato z http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobylsk%C3%A1_hav%C3%A1rie

Maska

Před plánovanou cestou do Černobylu jsem hledal různé informace o havárii a mimo jiné jsem narazil na Youtube na několik dokumentů. Níže jsou jednotlivé části dokumentární rekonstrukce BBC “Zažili skutečnou katastrofu – Černobylská havárie”.  Film zachycuje především události, které samotnou havárii elektrárny následovaly. Co se stalo během hodiny před katastrofou se dozvíte z filmu Černobyl – Nultá hodina. Za shlédnutí také stojí Bitva o Černobyl.

 

Categories