Pierre Boulle – Most přes řeku Kwai

Bridge_over_river_kwai

Další z článků, které jsem si psal původně pro sebe – shrnutí díla Most přes řeku Kwai.

Děj

Britští vojáci jsou zajati a musejí pod dohledem Japonců postavit v Thajsku most přes řeku Kwai, přes který povede železnice mající ve válce klíčový význam. Stavbě velí násilnický důstojník Saitó a na stavbu mostu pošle všechny zajatce, včetně důstojníků. Plukovník Nicholston se mu vzepře a spolu s ostatními důstojníky odmítne poslušnost. Je proto uvězněn a mučen, ale ani po nátlaku nepovolí. Jeho muži mu mezitím projevují sounáležitost vynalézavou sabotáží stavby. Saitó je pod tlakem nadřízených a stavba mostu se nehýbe z místa. Je proto nucen plukovníka propustit a dát mu pravomoci pro velení svým mužům.

The_bridge_over_the_river_kwai

Ten se svými důstojníky stavbu naplánuje a spolu s muži, kterým propuštění plukovníka zvedlo morálku se pustí do práce. Nicholson považuje most za své dílo a je na něj velmi pyšný. Most má být také demonstrací civilizační nadvlády Britů nad Japonci a triumfem jeho vojáků. Během několika měsíců vypukne mnoho chorob a zdravotní stav vojáků se prudce zhoršuje.

Mezitím jsou Shears, Joyce a Warden vysláni na tajnou misi, jejímž cílem je most pod prvním projíždějícím vlakem vyhodit do vzduchu. Den před příjezdem vlaku připevní na nosné trámy nálože a Joyce se schová na břehu u odpalovacího zařízení. Osudný den ale poklesne voda řeky a připravené nálože odhalí. Nikdo z Japonců si však ničeho nevšimne.

Těsně před příjezdem vlaku si Nicholson všimne náloží a drátu vedoucího k Joyceovu úkrytu. Ve své pýše ale nemůže přenést přes srdce, že by most měl být zničen. Zavolá proto Saitóa a spolu jdou ke skrýši. Když se přiblíží, Joyce Saitóa probodne dýkou a zabije ho. Varuje plukovníka a vysvětlí mu plán. Ten na něj ale nečekaně zaútočí a uškrtí ho. Shears mu plave přes řeku na pomoc, ale je zabit. Wardenovi se podaří pouze míso zasypat granátovou palbou, vykolejit vlak a zabít Nicholsona. Most ale zůstává stát.

V knize se střídavě prolíná děj z pohledu vojáků, kteří most stavějí a skupiny výsadkářů, jejichž úkolem je ho zničit. Nicholson je svou pýchou dohnán až k tomu, že se postaví vlastním lidem. Přesto je ale považován za čestného a spravedlivého člověka.

Doba a místo děje

2. světová válka, Thajsko

Hlavní postavy

  • Nicholson – britský plukovník, čestný, ctižádostivý, hrdý, autoritativní, pyšný
  • Saitó – japonský vedoucí, alkoholik, agresivní, neumí si udržet autoritu
  • Shears, Joyce, Warden – příslušníci tajné britské skupiny, jejichž cílem je most zničit

Autor

Celým jménem Pierre François Marie Louis Boulle se narodil roku 1912 v Avignonu. Byl francouzský spisovatel, píšící díla inspirovaná válkou, špionáží a sci-fi. Ve svých dílech často využíval vlastní zkušenosti z druhé světové války, jíž se zúčastnil. Podílel se na bojích v Číně a Indočíně, kde byl zajat a odveden na nucené práce.

K jeho nejznámějším dílům patří kromě Mostu přes řeku Kwai i Planeta opic. Obě díla se dočkala zfilmování.

Zemřel roku 1994 v Paříži.

Categories